Podpora z Evropského sociálního fondu

Naše společnost se stala úspěšným žadatelem o dotaci financovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stali jsme se příjemcem dotace v rámci programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 39, kterou administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Podporu jsme získali na projekt s názvem Program odborného školení a vzdělávání zaměstnanců Elpik s.r.o. v oblasti elektroinstalací s registračním číslem CZ.1.04/1.1.04/39.00313. Projekt byl zahájen 14.6.2010 a jeho ukončení je naplánováno na 12.8.2011.

Projekt je zaměřen na podporu specifického vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti fotovoltaiky a měření a regulací. Firma se rozhodla investovat do nových systémů a do poskytování uceleného spektra služeb. Proškolení zaměstnanci tak budou moci nejen montovat tyto systémy, ale především realizovat servis a údržbu těchto systémů. Všechny vzdělávací aktivity přímo souvisí s činností společnosti, tj. elektroinstalace tzn. silnoproudých, slaboproudý rozvodů, měření a regulaci. Mimo to je cílem podpořit také vzdělání obecné v omezené míře. Vzdělávacího programu se zúčastní 22 zaměstnanců.

loga ESF

 

Projekt OP30

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

loga ESF


ELPIK s.r.o.