Cíle společnosti

Dlouhodobým cílem společnosti ELPIK s.r.o. je spokojenost zákazníka, našich dodavatelů a v neposlední řadě i všech spolupracovníků.

Priority společnosti

  • Trvalé dosahování kvality a její systematické zvyšování.
  • Bezpečnost práce a ochrana zdraví.
  • Zlepšování pracovních podmínek a kvalifikace všech zaměstnanců.
  • Ochrana životního prostředí, stálé snižování negativních vlivů na životní prostředí.

ELPIK s.r.o.